ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

09/11/2017

Ημερομηνία διαγωνισμού: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του κλειστού φακέλου προσφοράς είναι η Παρασκευή 24/11/2017, στις 11.00 π.μ.

Τρόπος υποβολής: Κατάθεση κλειστού φακέλου προσφοράς και δείγματος μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

Σχετικά αρχεία: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος