ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

19/07/2012

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2012.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Κατάλογος Ειδών Συσκευασίας