ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ ΧΑΡΤΙ, ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ

27/09/2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Παρασκευή 12/10/2018 στις 11 π.μ.

Τρόπος υποβολής: κατάθεση ενιαίου κλειστού φακέλου που περιλαμβάνει τον κλειστό φάκελο προσφοράς και το δείγμα, στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

Σχετικά αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ