ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

12/03/2014

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η Δευτέρα 17/3/2014, στις 11 π.μ.

Σχετικά αρχεία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος