ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

28/11/2013

O ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Μουσείου Ακρόπολης για τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» που διεξήχθη την 19/11/2013 απέβη άγονος.