ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

09/05/2011

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης του Σύντομου Οδηγού του Μουσείου σε 4 γλώσσες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης δεν θα υπερβεί τις 60.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 30/5/2011, ώρα 11:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη Διαγωνισμού