ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

02/04/2014

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ενιαίου κλειστού φακέλου που περιλαμβάνει τον κλειστό φάκελο προσφοράς και το δείγμα είναι η Τετάρτη 09/4/2014, στις 11π.μ.

Σχετικά αρχεία:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος