ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

02/04/2013

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 12/04/2013 στις 11:00π.μ. 

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος