Ματαίωση αποτελέσματος πρώτης φάσης διαγωνισμού της από 19.3.2019 υπ' αριθμ. 2479/22.3.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής...

24/05/2019

Ματαίωση αποτελέσματος πρώτης φάσης διαγωνισμού της από 19.3.2019 υπ' αριθμ. 2479/22.3.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης - Ανάκληση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σχετικά αρχεία:

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 21ης/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ