Έγκριση αποτελεσμάτων α΄ φάσης του κλειστού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης...

10/07/2019

Έγκριση αποτελεσμάτων α΄ φάσης του κλειστού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 4373/24.5.2019) – Πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών στη β΄ φάση του διαγωνισμού

Σχετικά αρχεία:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 2019 ΕΓΚΡΙΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β ΦΑΣΗΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ