Έγκριση δυνατότητας υποκατάστασης δικαιολογητικών του άρθρου 9 παρ. 1 περ. ΙΒ΄ και ΙΕ΄ της υπ’ αριθμ. 4373/24.5.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής

19/06/2019

Έγκριση δυνατότητας υποκατάστασης δικαιολογητικών του άρθρου 9 παρ. 1 περ. ΙΒ΄ και ΙΕ΄ της υπ’ αριθμ. 4373/24.5.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης.

Σχετικά αρχεία:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2ΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ