ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

24/09/2010

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που βρίσκονται στο κτίριο του Μουσείου Ακρόπολης, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Αθήνα.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 20/10/2010, ώρα 12.00 μεσημβρινή

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Προκήρυξης
Τεύχος Διευκρινήσεων