ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

05/05/2011

Το Μουσείο Ακρόπολης δημοσιεύει παρακάτω τεύχος διευκρινίσεων για τον ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που θα διενεργηθεί ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής την 16/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών).

Σχετικά αρχεία:

Τεύχος Διευκρινίσεων