Διευκρινίσεις για την επαναληπτική υπ’ αριθμ. 4373/24.5.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης

12/06/2019

Διευκρινίσεις για την επαναληπτική υπ’ αριθμ. 4373/24.5.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης.

Σχετικά αρχεία:

Τεύχος διευκρινίσεων