ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2020

18/03/2020

Λόγω των έκτακτων μέτρων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του COVID-19 η ολοκλήρωση του διαγωνισμού ΣΟΧ1/2020 αναβάλλεται προσωρινά μέχρι νεωτέρας.