ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «CHESS»

26/07/2011

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως και τρία (3) χρόνια για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ερευνητικού Προγράμματος Cultural Heritage Experiences through Socio-personal Iinteractions and Storytelling «CHESS».

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση Πρόσληψης