ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2/2017 ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΣΕΠ

16/01/2018

Σχετικό αρχείο: Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων και Αναμορφωμένος Πίνακας Απορριφθέντων της ΣΟΧ 2/2017 κατόπιν απόφασης του ΑΣΕΠ