Ψηφιακό Μουσείο

Το Μουσείο Ακρόπολης μπαίνει δυναμικά στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας και ανοίγει νέους δρόμους επικοινωνίας με το κοινό του. Το πλήθος των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν με το πρόγραμμα «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» αναδεικνύει τις πολύπλευρες πτυχές των εκθεμάτων του, προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους μουσειακούς του χώρους και δημιουργεί έναν νέο, συναρπαστικό κόσμο για μικρούς και μεγάλους. Παράλληλα, ο καινούριος διαδικτυακός του τόπος αποτυπώνει με σύγχρονο τρόπο τη λειτουργία και τις δράσεις του, παρέχει πολυδιάστατη ενημέρωση και ψυχαγωγία, καθιστά το σύνολο των συλλογών του ανοιχτό και προσβάσιμο στην παγκόσμια κοινότητα και επιπλέον διαμορφώνει ένα ελκυστικό περιβάλλον, σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά.
'Εργo

Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης

Το πρόγραμμα «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» εντάχθηκε στο Π.Ε.Π «Αττική 2014-2020» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5010606 και προϋπολογισμό 1.330.240,63 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και πρακτικές, το πολυσύνθετο και πολυδιάστατο αυτό έργο έφερε σε πέρας τους παρακάτω στόχους:

Τη λειτουργία ενός αλληλεπιδραστικού χώρου ψηφιακών εκθεμάτων στο Μουσείο με την εκπόνηση ψηφιακών, ανοιχτών και επαναχρησιμοποιούμενων παραγωγών πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και τουριστικού περιεχομένου.

Τη δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου, ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα επικοινωνίας του Μουσείου με το κοινό του, παρέχει ισότιμη, ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση στις συλλογές και τα εκθέματα, στη γνώση και την πληροφορία.

Την προβολή των πολλαπλών διαστάσεων των εκθεμάτων που συνθέτουν τις συλλογές του Μουσείου με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πολυμεσικής τεχνολογίας.

Την πολλαπλή αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού για την ενίσχυση της ψυχαγωγίας και της βιωματικής εμπειρίας του φυσικού και διαδικτυακού επισκέπτη.

Τη μακρόχρονη ψηφιακή διατήρηση του πολιτιστικού αγαθού μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης του αρχαιολογικού υλικού που αφορά στα ευρήματα της Ακρόπολης, των Κλιτύων της και της ανασκαφής του οικοπέδου Μακρυγιάννη.

Τη διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα και εύκολη διαχείριση του υλικού για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και της εμπειρίας του επισκέπτη.

Την προμήθεια και εγκατάσταση στους χώρους του Μουσείου του κατάλληλου εξοπλισμού για την υποστήριξη του ψηφιακού έργου.

Κύριος του έργου & Φορέας λειτουργίας: Μουσείο Ακρόπολης 

Αναθέτουσα αρχή: Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) Α.Ε. 

Ανάδοχος: ΟΤΕ Α.Ε.

Υπεργολάβοι: A.M.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε.Π.Ε., TALENT A.E., Content Management In Culture P.C.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικής Συμφωνίας (ΕΕΠΣ)

Δημήτριος Παντερμαλής, Πρόεδρος Μουσείου Ακρόπολης, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Κατερίνα Διαμαντίδου, Αρχαιολόγο Μουσείου Ακρόπολης 

Σταματία Ελευθεράτου, Διευθύντρια Συλλογών και Εκθέσεων Μουσείου Ακρόπολης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Καρρά, Αρχαιολόγο Μουσείου Ακρόπολης 

Ευθύμιος Κουρμούκης, Διευθυντής Τομεακών Έργων και Δράσεων της ΚτΠ Α.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Δέδε, Στέλεχος της ΚτΠ Α.Ε.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)

Ελένη Δέδε (ΚτΠ Α.Ε.) ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Μήτσου (ΚτΠ Α.Ε.).

Ηλίας Οικονομόπουλος (ΚτΠ Α.Ε.) ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ευάγγελο Αντίππα (ΚτΠ Α.Ε.)

Σταματία Ελευθεράτου (Μουσείο Ακρόπολης) ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ιωάννα Μπουγάτσου (Μουσείο Ακρόπολης)

Κατερίνα Διαμαντίδου (Μουσείο Ακρόπολης) ως μέλος, με αναπληρώτρια την Αγγελική Κοκκίνου (Μουσείο Ακρόπολης)

Ειρήνη Καρρά (Μουσείο Ακρόπολης) ως μέλος, με αναπληρωτή τον Βασίλη Χρυσικόπουλο (Μουσείο Ακρόπολης)

Εργασίες

Μετάπτωση

Στο Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών του Μουσείου (MuseumPlus) μεταπτώθηκαν 27.755 ψηφιακά αρχεία που συνδέονται με 10.557 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων το σύνολο αυτών που παρουσιάζονται στους εκθεσιακούς του χώρους. Το Σύστημα, που εμπλουτίζεται καθημερινά με νέες καταχωρήσεις, αποτελεί τον κορμό της διαχείρισης των συλλογών και τη βάση για την οργάνωση εκθέσεων, την παραγωγή διαδραστικού υλικού, παιχνιδιών και εκδόσεων. Παράλληλα προσφέρει τη δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων στον ιστοχώρο του Μουσείου, παρέχοντας στο κοινό ελεύθερη πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Σταματία Ελευθεράτου
Συντονισμός Ιωάννα Μπουγάτσου
Ανάπτυξη περιεχομένου Μαρία Βασιλοπούλου, Μαίρη Γκικάκη, Σταματία Ελευθεράτου, Δήμητρα Λυκούδη, Ιωάννα Μπουγάτσου, Μαρία-Δήμητρα Ντόουσον, Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη, Φλωρεντία Φραγκοπούλου
Υποστήριξη Άννα Βλαχάκη, Raphaël Jacob, Ειρήνη Καρρά, Αγγελική Κουβέλη, Ευμορφία Κρίτου, Δήμητρα Λυκούδη, Αλέξανδρος Νίκας
Υπεύθυνος μετάπτωσης Δημήτρης Γαβρίλης
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό και Σχεδιαστικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης
Φωτογράφοι Γιώργος Βιτσαρόπουλος, Βελισσάριος Βουτσάς, Νίκος Δανιηλίδης, Ηλίας Κοσίντας, Ιωάννης Κουλελής, Σωκράτης Μαυρομμάτης, Ειρήνη Μίαρη, Δέσποινα Σπύρου, Βαγγέλης Τσιάμης

 

 

 

 

Ψηφιοποίηση

Η σάρωση μεγάλου μέρους του αρχειακού υλικού των συλλογών του Μουσείου εμπλούτισε σημαντικά το ψηφιακό του αποθετήριο και διασφάλισε τη μακροχρόνια διατήρηση και την αποτελεσματική διαχείριση του πολύτιμου αυτού υλικού. Συγκεκριμένα ψηφιοποιήθηκαν 496 χειρόγραφα ημερολόγια ανασκαφής, 110.000 φωτογραφίες, 18.410 δελτία καταγραφής και 7.500 δελτία συντήρησης κινητών ευρημάτων.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Ειρήνη Καρρά, Άννα Βλαχάκη
Υποστήριξη Raphaël Jacob, Αμαλία Γάκη, Ελένη Γκοβάτσου, Γεωργία Μαντζίκα, Ιωάννα Φαρμάκη, Ευαγγελία Φράγκου
Υλοποίηση A.M.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε.Π.Ε.
Υπεύθυνος ψηφιοποίησης Κωνσταντίνος Σαρίμβεης
Ψηφιοποίηση Αντωνία Άγου, Χριστόφορος Γρηγοριάδης, Άννα Κανέλλη, Εμμανουήλ Κατστιρόγιαννης, Νόρμα Σαρίμβεη, Κωνσταντίνα Ταβουλάρη, Χαραλαμπία Τόλου, Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος

Φωτογράφηση

Πεντακόσια πενήντα εκθέματα του Μουσείου φωτογραφήθηκαν από όλες τις όψεις. Οι υψηλής ποιότητας έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφίες που παράχθηκαν εμπλούτισαν το φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου, συμβάλλοντας σημαντικά στην τεκμηρίωση των εκθεμάτων του, στην προβολή των συλλογών του και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει στο ευρύ κοινό και την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Αγγελική Κουβέλη
Υλοποίηση A.M.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε.Π.Ε.
Φωτογράφηση Ιωάννης Κουλελής
Επεξεργασία ψηφιακών αρχείων Χριστόφορος Γρηγοριάδης, Δημήτριος Παπουτσάκης

Τρισδιάστατη σάρωση

Εξήντα σημαντικά εκθέματα του Μουσείου σαρώθηκαν με τη μέθοδο της ψηφιακής φωτογραμμετρίας. Τα τρισδιάστατα μοντέλα που παράχθηκαν βοηθούν στην κατανόηση της πολυπλοκότητας των επιφανειών και της γεωμετρίας των αρχαίων έργων, συμβάλουν στην πληρέστερη τεκμηρίωσή τους, προωθούν την ανάπτυξη της έρευνας γύρω από αυτά και αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Συντονισμός Κατερίνα Διαμαντίδου
Υλοποίηση InDigital A.E.
Υπεύθυνος τρισδιάστατης σάρωσης Εμμανουήλ Γαλανόπουλος
Σάρωση - Επεξεργασία Χριστόφορος Γρηγοριάδης, Νικόλαος Παρασκευάς, Δημήτρης Παπουτσάκης

Ιστοχώρος

Ο νέος ιστοχώρος του Μουσείου Ακρόπολης είναι μια σύγχρονη Διαδικτυακή Πύλη που παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με το Μουσείο, την πρόσβαση, τις περιοδικές εκθέσεις, τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις, τις σχολικές και οικογενειακές δυνατότητες, την έρευνα και τη συντήρηση.

Παράλληλα παρουσιάζει όλα τα έργα της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου, καθώς και μέρος αυτών που φυλάσσονται στις αποθήκες του (2.156 αντικείμενα), παρέχοντας στο ευρύ κοινό ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία, πέρα από χρονικά, χωρικά, κοινωνικά και πολιτισμικά όρια.

Ο ιστοχώρος είναι συνδεδεμένος με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατίθεται στα ελληνικά και στα αγγλικά ενώ προσφέρει πληροφορίες για την οργάνωση της επίσκεψης σε τέσσερις επιπλέον γλώσσες. Διαθέτει πολλαπλά εργαλεία αναζήτησης και ανταποκρίσιμο σχεδιασμό ώστε να προσαρμόζεται δυναμικά σε όλες τις συσκευές. Επίσης εξασφαλίζει την πρόσβαση στους επισκέπτες με αχρωματοψία και είναι φιλικός σε άτομα με μειωμένη όραση.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Σταματία Ελευθεράτου, Δανάη Ζαούση
Συντονισμός Ευάγγελος Κοροπούλης, Ιωάννα Μπουγάτσου
Ανάλυση απαιτήσεων Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Κατερίνα Διαμαντίδου, Νίκη Δόλλη, Σταματία Ελευθεράτου, Δανάη Ζαούση, Ευάγγελος Κοροπούλης, Δημήτρης Μαραζιώτης, Ιωάννα Μπουγάτσου
Ανάπτυξη περιεχομένου Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Σταματία Ελευθεράτου, Δανάη Ζαούση, Ευάγγελος Κοροπούλης, Ιωάννα Μπουγάτσου, Αλέξανδρος Νίκας
Σχεδιασμός Generation Y
Υλοποίηση MainSys A.E.
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη, Σταματία Ελευθεράτου
Μεταφράσεις John Leonard, Νίκη Δόλλη, Δανάη Ζαούση, Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη, Φλωρεντία Φραγκοπούλου
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό και Σχεδιαστικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης
Φωτογράφοι Γιώργος Βιτσαρόπουλος, Βελισσάριος Βουτσάς, Νίκος Δανιηλίδης, Σπύρος Δεληβορριάς, Ηλίας Κοσίντας, Ιωάννης Κουλελής, Σωκράτης Μαυρομμάτης, Ειρήνη Μίαρη, Δέσποινα Σπύρου, Βαγγέλης Τσιάμης
Βίντεο Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Χαρά Σφυρή, Αναστάσης Αγάθος, Αντώνης Μακρυγιάννης

Ιστοχώρος για παιδιά

Το Μουσείο Ακρόπολης δημιούργησε μια ειδική ιστοσελίδα για τους μικρούς του φίλους. Το "Acropolis Museum Kids" απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών, από όλο τον κόσμο, και τα προσκαλεί να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο του Μουσείου διασκεδάζοντας. Ευφάνταστα παιχνίδια, ευχάριστα βίντεο και μια σειρά από δημιουργικές δραστηριότητες τα παρακινούν να σκεφτούν, να ανακαλύψουν, να παίξουν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Αρχική ιδέα Νίκη Δόλλη
Συντονισμός Κατερίνα Διαμαντίδου
Ανάπτυξη περιεχομένου Νίκη Δόλλη, Κατερίνα Διαμαντίδου, Μαρία Μπερή
Εικαστική Επιμέλεια – Σχεδιασμός Eternal Optimists
Υλοποίηση MainSys A.E.
Ειδική σύμβουλος Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Διαμαντίδου, Μαρία Μπερή, Σταματία Ελευθεράτου
Μετάφραση κειμένων Νίκη Δόλλη
Επιμέλεια μετάφρασης Μαρία Μπερή
Υποστήριξη Ευαγγελία Φράγκου, Βασίλης Χρυσικόπουλος
Τεχνική υποστήριξη Ευάγγελος Κοροπούλης, Δανάη Ζαούση
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης
Φωτογράφοι Γιώργος Βιτσαρόπουλος, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης

Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός (διακομιστές, σύστημα αποθήκευσης NAS, προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, τρισδιάστατοι σαρωτές, οθόνες αφής, μονάδες αναπαραγωγής media players, ιδιοκατασκευές κ.ά.) που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του έργου υποστήριξε τη λειτουργία του τόσο σε επίπεδο διαδικτύου όσο και σε επίπεδο ψηφιακών εκθεμάτων στις αίθουσες του Μουσείου. Παράλληλα έδωσε τη δυνατότητα δημιουργίας δύο νέων χώρων στον δεύτερο όροφο του Μουσείου. Στις οθόνες αφής του Κέντρου Πολυμέσων οι επισκέπτες μαθαίνουν για τις περιπέτειες που γνώρισαν μερικά από τα πιο σημαντικά έργα της Ακρόπολης και τη διασπορά τους σε διάφορα μουσεία του κόσμου. Στην Παιδική Γωνιά οι μικροί μας φίλοι διασκεδάζουν με ψηφιακά παιχνίδια και ευχάριστα βίντεο, που ζωντανεύουν αρχαίους μύθους, αφηγούνται συναρπαστικές ιστορίες και ξεδιπλώνουν πτυχές της καθημερινής ζωής των αρχαίων Αθηναίων.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Συντονισμός Σταματία Ελευθεράτου
Υποστήριξη Ειρήνη Καρρά
Προμήθεια και εγκατάσταση ΟΤΕ Α.Ε., A.M.S. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Ε.Π.Ε., TALENT A.E., Audigys
Τεχνική υποστήριξη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Μουσείου Ακρόπολης, Νίκος Δρόσης, Γιώργος Καραγιώργος

Εφαρμογές

Η ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών ενίσχυσε σημαντικά την παιδευτική και ψυχαγωγική διαδικασία τόσο στον φυσικό χώρο του Μουσείου, όσο και στον διαδικτυακό του τόπο. Σχεδιασμένες σύμφωνα με τη γενικότερη φιλοσοφία και μουσειολογική προσέγγιση του Μουσείου, λειτουργούν συμπληρωματικά στα εκθέματα, αυξάνουν την δυνατότητα κατανόησής τους, απευθύνονται σε διαφορετικές ηλικίες, λαμβάνουν υπόψη την πολυμορφία των επισκεπτών, προωθούν τη μεταξύ τους επικοινωνία και διάδραση και προσφέρουν μια προηγμένη εμπειρία στηριγμένη σε βιωματικές και διαδραστικές μεθόδους.

Σκηνές από έναν Γάμο

Οι μορφές από τις λουτροφόρους του Μουσείου Ακρόπολης ζωντανεύουν, αποκτούν χρώμα και κίνηση, και γίνονται πρωταγωνιστές σε μια ταινία που παρουσιάζει βήμα – βήμα τον γάμο ενός ζευγαριού στην αρχαία Αθήνα...από τη στιγμή που κλείνει η συμφωνία, μέχρι την ώρα που οι νεόνυμφοι θα αφιερώσουν τις λουτροφόρους, τα αγγεία του γαμήλιου λουτρού τους, στο ιερό της Νύμφης του Γάμου, στη νότια πλαγιά της Ακρόπολης.

Δείτε την ταινία

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Σταματία Ελευθεράτου
Επιμέλεια - Συντονισμός Ειρήνη Καρρά
Κείμενα - Σενάριο Ειρήνη Καρρά, Σταματία Ελευθεράτου
Σκηνοθεσία - Μοντάζ Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης
Ζωγραφική Αλέξανδρος Νίκας
Animation Χρήστος Μεγαρχιώτης
Μουσική επένδυση «Ο παραδοσιακός γάμος των Ελλήνων», Όμιλος Ερευνών Πηλίου
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης

Gamos.Ath.

Ένα blog για τον γάμο, όπως θα μπορούσε να είναι στην Αθήνα της κλασικής εποχής. Κουίζ, συμβουλές, ιδέες για χτενίσματα, ρούχα κι αρώματα, συνταγές, κους κους, συνεντεύξεις, ειδήσεις, διαφημίσεις, οδηγός αγοράς! Με ύφος παρόμοιο με ένα σύγχρονο blog, πληροφορίες από τις γραπτές πηγές και εικονογράφηση που εμπνέεται από τις γαμήλιες σκηνές στις λουτροφόρους του Μουσείου Ακρόπολης, η εφαρμογή έχει στόχο να φωτίσει όλες τις πλευρές του γάμου στην αρχαία Αθήνα. Από την κοινωνική διάσταση και το τελετουργικό του, μέχρι τους προβληματισμούς και τις αγωνίες των πρωταγωνιστών του.

Είσοδος στην εφαρμογή

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Ειρήνη Καρρά
Κείμενα - Σενάριο Ειρήνη Καρρά
Υποστήριξη Ευαγγελία Βούζα
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Εικαστική επιμέλεια Άγγελος Φλώρος, Ειρήνη Καρρά
Γραφικά Κατερίνα Ψημμένου
Σύμβουλοι σεναρίου Νίκη Νικονάνου, Κατερίνα Σέρβη
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης

Ανακαλύπτοντας το παρελθόν

Πότε και πως έγινε η ανασκαφή που αποκάλυψε την αρχαία γειτονιά στη βάση του Μουσείου Ακρόπολης; Ποιοι δούλεψαν και με τι μέσα; Τι δυσκολίες συνάντησαν και πώς τις αντιμετώπισαν; Και εν τέλει πώς κτίστηκε το Μουσείο πάνω στα αρχαία ερείπια; Μια ταινία που παρουσιάζει βήμα-βήμα τη διαδικασία της αρχαιολογικής ανασκαφής, από τη στιγμή που ξεκίνησε μέχρι την ώρα που μετατράπηκε σε ένα από τα κεντρικά εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης.

Δείτε την ταινία

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Σταματία Ελευθεράτου
Κείμενα - Σενάριο Σταματία Ελευθεράτου, Άννα Βλαχάκη
Υποστήριξη Ειρήνη Καρρά, Αγγελική Κουβέλη
Σκηνοθεσία - Μοντάζ Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό και Σχεδιαστικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης

Μυστικά κρυμμένα στο χώμα

Σου αρέσει η δράση; Μια γειτονιά της αρχαίας Αθήνας σε περιμένει να την αποκαλύψεις. Και είναι αληθινή! Βρίσκεται κάτω από το Μουσείο Ακρόπολης και κρύβει πολλά μυστικά. Παίξε και ανακάλυψε αρχαίους θησαυρούς, καθάρισε ή κόλλησε τα σπασμένα κομμάτια τους και φτιάξε μια έκθεση όπως τη θέλεις εσύ. Πάρε στα χέρια σου την ανασκαφή, προετοιμάσου για πολλές-πολλές εκπλήξεις και ζήσε μια συναρπαστική περιπέτεια!

Είσοδος στην εφαρμογή

Συντελεστές
Γενική Εποπτεία Σταματία Ελευθεράτου
Επιμέλεια - Συντονισμός Άννα Βλαχάκη
Κείμενα - Σενάριο Σταματία Ελευθεράτου, Άννα Βλαχάκη
Υποστήριξη Μαρία Ανδρεοπούλου
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Εικαστική επιμέλεια - Διάδραση Άγγελος Φλώρος
Επεξεργασία εικόνων KOIN.Σ.ΕΠ. Innovative Cultural Items
Σχέδια Αλέξανδρος Νίκας
Γραφικά Άννυ Χατζηκόμνου, Φένια Ηλιάδη
Animation Φοίβος Χαλκιόπουλος, Φένια Ηλιάδη
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων Μαρία Ανδρεοπούλου
Επιμέλεια μετάφρασης Άννα Βλαχάκη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό και Σχεδιαστικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης

Ένα πρωινό στην Αρχαία Αθήνα

H αρχαία γειτονιά που υπήρχε κάποτε εδώ που χτίστηκε το Μουσείο Ακρόπολης, γίνεται το σκηνικό για μια ταινία με θέμα τη ζωή των παιδιών στην Αθήνα της κλασικής εποχής. Μια παρέα από συνομήλικα παιδιά ζουν τις δικές τους, μικρές, καθημερινές ιστορίες. Άλλα μαθαίνουν τις δουλειές του σπιτιού, άλλα πηγαίνουν στο σχολείο και άλλα εργάζονται στη δουλειά του πατέρα τους. Κυρίως όμως κάνουν όνειρα και ανυπομονούν για την ώρα που θα βρεθούν όλα μαζί να παίξουν και να ξεχάσουν τις έγνοιες τους.

Δείτε την ταινία

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Σταματία Ελευθεράτου
Επιμέλεια - Συντονισμός Ειρήνη Καρρά
Κείμενα - Σενάριο Ειρήνη Καρρά, Σταματία Ελευθεράτου
Σκηνοθεσία - Μοντάζ Αντώνης Θεοχάρης Κιούκας
Εικονογράφηση Ανδρέας Γιοβάνος
Animation Χρήστος Μεγαρχιώτης
Αφήγηση Νίκος Ποριώτης
Στούντιο ηχογραφήσεων Basement Productions
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη

Το Μουσείο Ακρόπολης προτείνει

Το Μουσείο Ακρόπολης προτείνει στους επισκέπτες του έναν αρχαιολογικό περίπατο στην καρδιά της Αθήνας. Ένας ψηφιακός διαδραστικός χάρτης, εγκατεστημένος στην έξοδο του Μουσείου, παρουσιάζει τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της πόλης και παρέχει στον επισκέπτη τις απαραίτητες πληροφορίες για να φτάσει σε αυτά.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Σταματία Ελευθεράτου
Σενάριο - Προσαρμογή κειμένων Σταματία Ελευθεράτου
Κείμενα - Εποπτικό υλικό Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης των Αθηνών, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη, Μουσείο Κανελλοπούλου
Υποστήριξη Γιολάντα Θεοδωροπούλου
Ανάπτυξη εφαρμογής Content Management In Culture P.C.
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη

Από τις συλλογές του Μουσείου

Τα σημαντικότερα εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης συγκεντρώνονται σε μια πρωτότυπη διαδραστική εφαρμογή εγκατεστημένη στο ισόγειό του. Εξήντα έργα τέχνης προσκαλούν τον επισκέπτη σε ένα ευχάριστο «παιχνίδι» αφής και σε μια πρώτη γνωριμία με τις συλλογές του Μουσείου, πριν από την είσοδό του στους εκθεσιακούς χώρους.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Σταματία Ελευθεράτου
Κείμενα - Σενάριο Σταματία Ελευθεράτου, Θεοδώρα Παναγιωτίδου
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Εικαστική επιμέλεια - Διάδραση Άγγελος Φλώρος
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Θεοδώρα Παναγιωτίδου
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης

Ακρόπολη 6.000 χρόνια σε 10 λεπτά

Πώς και γιατί η Ακρόπολη έγινε σημείο αναφοράς του αρχαίου αλλά και του σύγχρονου κόσμου; Πώς άλλαζε η μορφή του βράχου στο πέρασμα του χρόνου και ποιοί ήταν οι σπουδαιότεροι σταθμοί στην ιστορία του; Έξι χιλιάδες χρόνια συμπυκνώνονται σε μια ταινία που, με τη χρήση ψηφιακών μοντέλων, παρουσιάζει τις μεταμορφώσεις του σημαντικότερου τόπου της Αθήνας.

Δείτε την ταινία

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Σταματία Ελευθεράτου
Κείμενα - Σενάριο Σταματία Ελευθεράτου
Σκηνοθεσία - Μοντάζ Αντώνης Θεοχάρης Κιούκας
Υποστήριξη Μανόλης Κορρές, Κοσμάς Σκαρής, Ελισάβετ Μερκούρη, Θεοδώρα Παναγιωτίδου
3D Modeling Moptil 3D
Editor - Animation Χαρά Σφυρή
Μετάφραση κειμένων Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης

Χρονολόγιο

Εποχές, γεγονότα, οικοδομήματα και εκθέματα εναλλάσσονται σε μια διαδραστική χρονογραμμή, που συνθέτει ένα πανόραμα της Ακρόπολης και του Μουσείου της. Μια δυναμική εφαρμογή που βοηθά τον διαδικτυακό επισκέπτη να κατανοήσει την ακολουθία της ανθρώπινης παρουσίας και δραστηριότητας στον βράχο της Ακρόπολης, από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα.

Είσοδος στην εφαρμογή

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Σταματία Ελευθεράτου
Κείμενα - Σενάριο Σταματία Ελευθεράτου, Θεοδώρα Παναγιωτίδου, Γιάννης Κουτούλιας
Ανάπτυξη εφαρμογής Content Management In Culture P.C.
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη, Θεοδώρα Παναγιωτίδου
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης, Σχεδιαστικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης (σχέδια: Α. Νίκας), Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλεως των Αθηνών, Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Μουσείο Μπενάκη, Moptil (3D Modeling)
Εικόνες από βιβλία Berger, E., “Parthenon-Studien: Zweiter Zwischenbericht”, Antike Kunst 20, 1977, πίν. ΙΙΙ
  Camp II, J. McKesson, In Search of Greece, Catalogue of an Εxhibit of Drawings at the British Museum by Edward Dodwell and Simone Pomardi, California 2013, σελ. 57
  Hurwit, J., The Athenian Acropolis History, Mythology and Archaeology from the Neolithic Era to the present, 1999, σελ. 111, εικ. 83
  Jenkins, I. – Morton K., Explore the Parthenon. An Ancient Greek Temple and its Sculptures, The British Museum 2009: Lancelot-Theodore Turpin de Crisse, Το τζαμί στο εσωτερικό του κατεστραμμένου Παρθενώνα, Ελαιογραφία, 1804, ιδιωτική συλλογή
  Stevens, G.P., “The Periclean Entrance Court of the Acropolis of Athens”, Hesperia 5, 1936, σελ. 494, εικ. 44
  Stevens, G.P., The Setting of the Periclean Parthenon, Hesperia Supplements Vol. 3, 1940, εικ. 1
  Travlos, J., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, 1980, σελ. 75, εικ. 96
  Βαλαβάνης, Π. (επιμ.), Μεγάλες στιγμές της Ελληνικής Αρχαιολογίας, Αθήνα 2007, σελ. 37, εικ. 1, 20, 31
  Δεληβορριάς, Α., Φωτόπουλος, Δ., Η Ελλάδα του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, σελ. 573, εικ. 1007: Wittmer, J.-M., Άποψη της Αθήνας από τον Ιλισσό, Υδατογραφία, 1833
  Ζιρώ, Δ., Μελέτη αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης, Επιτροπή Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Αθήνα 1994, τόμος 1β, πίν. 9, πίν. 55
  Κόννολλυ, Π., Η Αρχαία Πόλη. Η ζωή στην Αθήνα και στη Ρώμη, 2001, σελ. 72-73
  Μπουντούρη Ε. (επιμ.), Nelly's. Αρχαιότητες, Ελλάδα 1925-1939, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2003, σελ. 84, εικ. 46
  Μπούρας, Χ., Βυζαντινή Αθήνα 10ος-12ος αι. Μουσείο Μπενάκη, 6ο Παράρτημα. Αθήνα 2010, σελ. 31, εικ. 4
  Ορλάνδος, Α., Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, 1977, πίν. 8
  Τουρνικιώτης, Π. (επιμ.), Ο Παρθενώνας και η ακτινοβολία του στα νεότερα χρόνια, Αθήνα 1994, σελ. 29, εικ. 9, σελ. 57, εικ. 1, σελ. 141, εικ. 4, σελ. 146, εικ. 12, σελ. 154, εικ. 20, σελ. 236, εικ. 8, σελ. 281, εικ. 1, σελ. 300, εικ. 35, σελ. 304, εικ. 42, σελ. 319, εικ. 12
  Τραυλός, Ι. Ν., Ἡ παλαιοχριστιανικὴ βασιλικὴ τοῦ Ἀσκληπιείου τῶν Ἀθηνῶν, Αρχαιολογική Εφημερίς, 1939-41, σελ. 67, εικ. 20
  Τραυλός, Ι. Ν., Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, 1993 (β’ έκδοση), απόσπασμα σχεδίου πίν. VIII και πίν. X

Μια παράξενη βόλτα στην Ακρόπολη

Όταν η Νίκη, ένα δωδεκάχρονο κορίτσι, επισκέπτεται την Ακρόπολη με την οικογένειά της, συναντά έναν περίεργο κάτοικο του βράχου, τον Χθόνη. Ο Χθόνης, το φίδι της Ακρόπολης, θα την οδηγήσει σε ένα παράξενο ταξίδι στον χρόνο. Στη διάρκεια του ταξιδιού, η Νίκη θα δει τις αλλαγές στο τοπίο της Ακρόπολης και θα ζήσει μερικές από τις πιο έντονες στιγμές της ιστορίας της. Όταν όμως επιστρέφει πίσω είναι μπερδεμένη…έζησε στ’ αλήθεια αυτό το ταξίδι;

Δείτε την ταινία

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Σταματία Ελευθεράτου
Επιμέλεια - Συντονισμός Ελισάβετ Μερκούρη
Κείμενα - Σενάριο Ελισάβετ Μερκούρη, Σταματία Ελευθεράτου
Σκηνοθεσία - Μοντάζ Αντώνης Θεοχάρης Κιούκας
Εικονογράφηση - Αnimation Κατερίνα Ψημμένου, Βασίλης Ψημμένος
Φωνές

Χρύσα Παπαδοπούλου, Γιώργος Σκουφής, 

Ελισάβετ Μερκούρη

Στούντιο ηχογραφήσεων Basement Productions
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Ελισάβετ Μερκούρη

Ο ναός της Αθηνάς Νίκης

Μια ταινία για τον ναό της Αθηνάς Νίκης, το μικρό κομψοτέχνημα που υψώνεται στην είσοδο της Ακρόπολης. Χτισμένος στα δύσκολα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, αποτυπώνει στον γλυπτό του διάκοσμο την προσδοκία της νίκης αλλά και την περηφάνια των Αθηναίων για τους μέχρι τότε νικηφόρους αγώνες τους. Θεοί και ήρωες, μυθικοί και ιστορικοί πόλεμοι και αέρινες φτερωτές Νίκες, όλα σκαλισμένα αριστοτεχνικά στο μάρμαρο, υμνούν τη θεά και στέλνουν πολλαπλά μηνύματα στους εχθρούς της πόλης.

Δείτε την ταινία

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Επιμέλεια - Συντονισμός Κατερίνα Διαμαντίδου
Κείμενα - Σενάριο Κατερίνα Διαμαντίδου, Σταματία Ελευθεράτου
Σκηνοθεσία - Διεύθυνση Φωτογραφίας - Μοντάζ Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard, Νίκη Δόλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης, Σχεδιαστικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης (σχέδιο: Α. Νίκας), Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Ζιρώ, Δ., Μελέτη Αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης, τόμος 1β, Αθήνα, 1994, σελ. 9

Το Ερέχθειο

Γιατί το Ερέχθειο δεν μοιάζει με κανέναν άλλο αρχαίο ναό και γιατί οι Αθηναίοι το θεωρούσαν το πιο ιερό οικοδόμημα πάνω στην Ακρόπολη; Η ταινία παρουσιάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που το κάνουν μοναδικό. Από τις πανάρχαιες λατρείες θεών και ηρώων που στέγαζε έως την ευρηματική αρχιτεκτονική και την εξαιρετική γλυπτή του διακόσμηση. Μια σύντομη αναφορά στον ναό που στόλιζαν οι Καρυάτιδες, στον τόπο που υποδέχθηκε τη λατρεία της πολιούχου θεάς Αθηνάς, στον χώρο όπου οι Αθηναίοι επιβεβαίωναν την ταυτότητά τους.

Δείτε την ταινία

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Επιμέλεια - Συντονισμός Κατερίνα Διαμαντίδου
Κείμενα - Σενάριο Κατερίνα Διαμαντίδου, Σταματία Ελευθεράτου
Σκηνοθεσία - Διεύθυνση Φωτογραφίας - Μοντάζ Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard, Νίκη Δόλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης, Σχεδιαστικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης (σχέδιο: Α. Νίκας), Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Stevens G. P.et al., The Erechtheum, Cambridge Mass 1927, pl. XIII, Παπανικολάου, Α., Η Αποκατάσταση του Ερέχθειου, 1979-1987, σχ. 130, σελ. 503, σχ. 101, σελ. 386

Επιγραφές Ερεχθείου

Γίνονταν καταχρήσεις δημόσιου χρήματος στην αρχαία Αθήνα; Πως εξασφαλιζόταν η διαφάνεια στα μεγάλα δημόσια έργα; Ελάτε να «διαβάσουμε» τις δύο οικοδομικές επιγραφές του Ερεχθείου που φιλοξενούνται στο Μουσείο της Ακρόπολης. Θα ανακαλύψουμε γοητευτικές λεπτομέρειες για τις οικοδομικές και καλλιτεχνικές εργασίες, τους εργαζόμενους και τις αμοιβές τους, τις ειδικότητες και τα υλικά, αλλά και τον τρόπο που γινόταν η διαχείριση του δημόσιου χρήματος στη δημοκρατική Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. Η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη τον πρώτο όροφο του Μουσείου.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Επιμέλεια - Συντονισμός Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Κείμενα Δημήτριος Παντερμαλής, Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Υποστήριξη Κατερίνα Διαμαντίδου
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Εικαστική επιμέλεια - Διάδραση Άγγελος Φλώρος
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη, Σταματία Ελευθεράτου
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης, Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης

Η διασπορά των έργων της Ακρόπολης

Δώδεκα μικρά βίντεο αφηγούνται τις περιπέτειες που γνώρισαν δώδεκα αριστουργήματα της Ακρόπολης στα νεότερα χρόνια. Περιπέτειες που είχαν σαν αποτέλεσμα τον διαμελισμό σπουδαίων γλυπτών, μεταξύ των οποίων του Παρθενώνα, του Ερεχθείου και του ναού της Αθηνάς Νίκης, και τη διασπορά τους σε διάφορα μουσεία του κόσμου. Η ψηφιακή επανένωση των γλυπτών που επιχειρείται στα βίντεο αποκαλύπτει την έκταση της διασποράς αλλά και την καλλιτεχνική και ιστορική αξία των έργων. Βρείτε την εφαρμογή στο Κέντρο Πολυμέσων του Μουσείου.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Επιμέλεια - Συντονισμός Raphaël Jacob, Κατερίνα Διαμαντίδου
Κείμενα - Σενάριο Raphaël Jacob, Κατερίνα Διαμαντίδου
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Εικαστική επιμέλεια - Διάδραση Πάνος Φαραντούρης
Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Αντώνης Θεοχάρης Κιούκας
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη, Σταματία Ελευθεράτου, Μαρία Μπερή
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη, Αγγελική Κουβέλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφίες
  Bibliothèque Νationale de France, Paris
  Bibliothèque de l’Université de Strasbourg
  British Museum
  Εθνικό Ιστορικό Μουσείο Αθήνα
  Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών
  Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
  Fondation Calvet, Avignon
  Musée des Beaux-Arts, Lyon
  Musée Rodin, Paris
  Μουσείο Μπενάκη
  National Museum of Denmark, Copenhagen
  Vidéo Garage Productions
  Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης
  Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης
Σχέδια και βιβλία Σχεδιαστικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης
  Antoniadis C. (ed.), The Creative Photograph in Archaeology from the Traveling Photographers of the 19th Century to the Creative Photograph in Archaeology of the 20th, Benaki Museum, 2007, σελ. 2, αρ. 7
  Berger Ε., «Parthenon-Studien: Zweiter Zwischenbericht», Antike Kunst, 20, 1977, σελ. 124-141, πίν. III
  Berger, E., Der Parthenon in Basel. Dokumentation zu den Metopen, Mainz, 1986, πίν. 73
  Berger, E., Der Parthenon in Basel, Dokumentation zu den Fries, Basel, 1996, πίν. 128
  Beschi, L., “L.S. Fauvel e il Partenon”, στο E. Berger (επ.), Parthenon-Kongress Basel, 1984, σελ. 319-323, 450-451, πίν. 60,3
  Bowie, Th., Thimme D., The Carrey Drawings of the Parthenon Sculptures, 1971, εικ. 7, πίν. 1-2, 5-12
  Brommer, Fr., Die Skulpturen der Parthenon-Giebel. Katalog und Untersuchung, 1963, πίν. 67
  Bundgaard, J.A., The Excavation of the Athenian Acropolis 1882-1890. The Original Drawings edited from the papers of Georg Kawerau, 1974, εικ. 54, πίν. 156
  Courbould, H., A Description Of The Collection Of Ancient Marbles In The British Museum: With Engravings, vol. 7, 1835, πίν. XVIII-XIX
  Dalton, R., Antiquities and Views in Greece and Egypt; with the Manners and Customs of the Inhabitants: From Drawings made on the Spot, A.D 1749, London, 1751-1752, πίν. 4-5
  Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 1867, Ἐκδοθὲν ὑπὸ Μαρίνου Π. Βρετοῦ, σελ. 160-161
  Ελευθερίου, Β., Μανιδάκη Β., Βρούβα Α., Μελέτη αποκατάστασης της δυτικής πλευράς του Παρθενώνα, Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος 8, 2015, εικ. 1
  Ζιρώ, Δ., Μελέτη αποκαταστάσεως του ναού της Αθηνάς Νίκης, Αθήνα, 1994, πίν. 212-213
  Historical and Ethnological Society of Greece, James Skene, Monuments and views of Greece 1838-1845, 1998, αρ. 3
  In Search Of Greece. Catalogue of an Exhibit of Drawings at the British Museum by Edward Dodwell and Simone Pomardi from the Collection of the Packard Humanities Institute, 2013, αρ. 4, 46 και αρ. 51
  Καββαδίας, Π., Αρχαιολογική Εφημερίς 1897, πίν. 1
  Κόκκου, Α., Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία, 2009 (Β΄ έκδοση), εικ. 94
  Κορρές, Μ., Μπούρας, Χ., Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνα, 1983, σελ. 51-52
  Κορρές, Μ., «Ο Παρθενώνας από την αρχαία εποχή μέχρι τον 19ο αιώνα», στο Ο Παρθενώνας και ακτινοβολία του στα νεωτέρα χρονιά, 1994, σελ. 136-161, εικ. 13, 20-22
  Κορρές, Μ., Από το λατομείο στον Παρθενώνα, 2000, αρ. 1, 14-15, 18-19
  Λυδάκης, Σ., «Η επίδραση των γλυπτών του Παρθενώνα στη γλυπτική και τη ζωγραφική του 19ου και 20ού αιώνα», στο Ο Παρθενώνας και ακτινοβολία του στα νεωτέρα χρονιά, 1994, σελ. 230-257, εικ. 1
  Μαλλούχου-Tufano, Φ., «Περιγραφές, έρευνες και απεικονίσεις του Παρθενώνα από τον Κυριακό της Αγκώνας ως το Frédéric Boissonas», στο Ο Παρθενώνας και ακτινοβολία του στα νεώτερα χρόνια, 1994, σελ. 162-199, εικ. 26
  Μαλλούχου-Tufano, Φ., Η αναστήλωση των αρχαίων μνημείων στη νεώτερη Ελλάδα 1834-1939, Το έργο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, 2008, εικ. 1
  Μάντης, Α., Payne, H., Ελλάδος Περιήγησις. Αρχαιολογία και νεοελληνική πραγματικότητα στα χρόνια του μεσοπολέμου, 2008, εικ. 1
  Μαυρομμάτης Σ., Χατζηασλάνη Κ., Η ζωφόρος του Παρθενώνα, 2002
  Meyer, M., Athena, Gottin von Athen. Kult und Mythos auf der Akropolis bis in klassische Zeit, 2017, εικ. 364
  Montfaucon, B., L'Antiquité expliquée et représentée en figures. Tome second, seconde partie : La religion des Égyptiens, des Arabes, des Syriens, des Perses, des Scythes, des Germains, des Gaulois, des Espagnols, et des Carthaginois, 1719, πίν. σελ. 342
  Neils, J., The Parthenon Frieze, 2006
  Ορλάνδος, Α., Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, 1976-1978, πίν. 5, 8, 9, 101
  Stuart, J., Revett, N., The Antiquities of Athens measured and delineated, vol. II (1787), Κεφ. I, πίν. XI, ΧΙΧ, Κεφ. IΙ, πίν. IX

Αποστολή S.A.M.M. Ένωσε τα γλυπτά του Παρθενώνα

Έτος 2050. Η κλιματική αλλαγή και οι συνεχείς πόλεμοι απειλούν την Γη και μαζί τα μνημεία του Παγκόσμιου Πολιτισμού. Θέλεις να κάνεις κάτι γι’ αυτό; Γίνε μέλος του S.A.M.M. (Save Ancient Monuments Memory), μιας ομάδας επίμονων ερευνητών που είναι αποφασισμένοι να σώσουν τουλάχιστον τη μνήμη των μνημείων σε ψηφιακά αντίγραφα! Αποστολή σου είναι να συγκεντρώσεις τα ψηφιακά αντίγραφα των γλυπτών του Παρθενώνα. Δύσκολη δουλειά, αφού τα γλυπτά βρίσκονται διασκορπισμένα σε πολλά Μουσεία της Ευρώπης και τα αρχεία που έχουν πληροφορίες γι’ αυτά είναι κατεστραμμένα! Θα τα καταφέρεις;

Είσοδος στην εφαρμογή

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Ελισάβετ Μερκούρη
Κείμενα - Σενάριο Ελισάβετ Μερκούρη
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Σχεδιασμός - Εικαστική επιμέλεια - Διάδραση Eternal Optimists
Σχεδιασμός γραφικών - Αnimations Odd Bleat
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης, Μουσείο Κοπεγχάγης

Ανακαλύπτουμε τις επιγραφές της Ακρόπολης

Πώς χάραζαν τις επιγραφές οι αρχαίοι Αθηναίοι; Πώς έγραφαν τους αριθμούς; Πώς διόρθωναν κάποιο λάθος; Και πάνω απ’ όλα σε τι τους χρησίμευαν; Ελάτε στον πρώτο όροφο του Μουσείου να ανακαλύψουμε τη γοητεία των επιγραφών της Ακρόπολης, τα μυστικά που κρύβουν είκοσι από αυτές, αλλά και την εσωτερική και εξωτερική πολιτική που άσκησε η Αθηναϊκή Δημοκρατία τον 5ο και 4ο αι. αι. π.Χ. Μπορούμε να τις εξερευνήσουμε με το πρόγραμμα RTI που αλλάζει το φως και αποκαλύπτει τα χαραγμένα γράμματα και τις λεπτομέρειες των ανάγλυφων μορφών.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Επιμέλεια - Συντονισμός Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Κείμενα - Σενάριο Δημήτριος Παντερμαλής, Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Μεταγραφή αρχαίων κειμένων Ιωάννα Μπουγάτσου
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Εικαστική επιμέλεια - Διάδραση Άγγελος Φλώρος
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Φωτογράφηση RTI Ορέστης Κουράκης
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης, Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Πέτρα - καλέμι - γραφή

Έλα να γίνεις επιγραφολόγος για μια μέρα ή να χαράξεις τη δική σου επιγραφή και… πού ξέρεις… μπορεί να είσαι ο άρχοντας των κωδικών και να ανακαλύψεις ότι τελικά το ’χεις με τα γράμματα! Τέσσερα διασκεδαστικά παιχνίδια και ένα άλογο ξερόλας σε περιμένουν να λύσεις γρίφους και να ανακαλύψεις τα μυστικά των αρχαίων επιγραφών. Και αν δεν ξέρεις πώς τις έφτιαχναν, ένα κόμιξ θα σου τα εξηγήσει όλα.

Είσοδος στην εφαρμογή

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Κείμενα - Σενάριο Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη, Μαρία Ανδρεοπούλου
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Εικαστική επιμέλεια - Διάδραση Eternal Optimists, Άγγελος Φλώρος
Σχεδιασμός γραφικών Δέσποινα Λεοντή, Κατερίνα Ψημένου
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης

Αθηνά Παρθένος. Οι επιγραφές

Πώς έμοιαζε το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου που κάποτε βρισκόταν στο εσωτερικό του Παρθενώνα; Ποιος το έφτιαξε και πώς; Πόσο κόστισε η κατασκευή του; Η ταινία επιχειρεί να απαντήσει σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα, να αποκαλύψει τους γρίφους των αρχαίων επιγραφών που αναφέρονται στο άγαλμα και να σκιαγραφήσει τον τρόπο που η δημοκρατική Αθήνα διασφάλισε τη διαφάνεια και τον έλεγχο στην κατασκευή του.

Δείτε την ταινία

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Επιμέλεια - Συντονισμός Κατερίνα Διαμαντίδου, Λυδία - Αντωνία Τρακατέλλη
Κείμενα - Σενάριο Κατερίνα Διαμαντίδου, Λυδία - Αντωνία Τρακατέλλη
Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης
Compositing - Animation Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης
Σχεδιαστικές αναπαραστάσεις Αλέξανδρος Νίκας
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard, Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης, Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης, Ορέστης Κουράκης, Ορλάνδος, A., Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος, Τόμος Α΄, πίν. 4, 5, 10, 11, 15, 52

Ολόγραμμα του αγάλματος της Αθηνάς Παρθένου

Το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου, έργο του γλύπτη Φειδία, που βρισκόταν στο εσωτερικό του Παρθενώνα, έχει χαθεί. Ζωντανεύει, όμως, ψηφιακά στον δεύτερο όροφο του Μουσείου. Μια μικρής κλίμακας ολογραμματική προβολή, που δημιουργήθηκε με βάση αρχαία αντίγραφα του αγάλματος και αναφορές στις γραπτές πηγές, περιμένει εσάς και τα παιδιά σας στην Παιδική Γωνιά. Ελάτε να την ανακαλύψετε!

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Επιμέλεια - Συντονισμός Κατερίνα Διαμαντίδου
Υποστήριξη Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Σχεδιαστική αναπαράσταση Αλέξανδρος Νίκας
Σχεδίαση 3D μοντέλου INDIGITAL S.A
Σχεδίαση - Κατασκευή βάσης Μάνος Λιγνός

Η Γιγαντομαχία

Βρισκόμαστε στις αρχές της ιστορίας του κόσμου. Οι θεοί του Ολύμπου πολεμούν τους τρομερούς Γίγαντες που θέλουν να φέρουν το χάος…. Η μάχη κρατά πολύ, οι θεοί πολεμούν γενναία όμως οι Γίγαντες δεν λένε να λυγίσουν. Και τότε καλούν τον ήρωα Ηρακλή, δηλαδή εσένα! Πάρε τη δύναμη του Ηρακλή, μπες στη μάχη και στάσου στο πλευρό των θεών. Η τύχη του κόσμου βρίσκεται στα χέρια σου!

Είσοδος στην εφαρμογή

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Κατερίνα Διαμαντίδου, Σταματία Ελευθεράτου
Επιμέλεια - Συντονισμός Κωνσταντίνα Κοτσαρίνη
Κείμενα - Σενάριο Κωνσταντίνα Κοτσαρίνη, Κατερίνα Διαμαντίδου, Σταματία Ελευθεράτου, Βασίλης Χρυσικόπουλος
Εικαστική επιμέλεια - Σχεδιασμός Eternal Optimists
Σχεδιασμός - Γραφικά - Ανάπτυξη Rocket Cola Studio
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης

Εικονική περιήγηση στο Μουσείο Ακρόπολης

Ένα σφαιρικό βίντεο 360ᵒ προσφέρει στον διαδικτυακό επισκέπτη του Μουσείου Ακρόπολης μια μοναδική εμπειρία. Την αίσθηση ότι βρίσκεται μέσα στους εκθεσιακούς του χώρους και τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος προς ποια κατεύθυνση θα κοιτάξει.

Εικονική περιήγηση

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Επιμέλεια - Συντονισμός Σταματία Ελευθεράτου
Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης
360 λήψεις - επεξεργασία VR360.gr

Ακουστική ξενάγηση

Εξήντα κορυφαία εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης υπόσχονται ένα γοητευτικό ταξίδι στον χρόνο, την τέχνη και την ιστορία, σε μια ακουστική ξενάγηση με ατομικές φορητές συσκευές. Για όσους διαθέτουν λιγότερο χρόνο υπάρχει η επιλογή της συντομότερης εκδοχής, με τριάντα εκθέματα, ενώ για όσους έχουν προβλήματα ακοής υπάρχει η δυνατότητα ανάγνωσης των κειμένων στην οθόνη της συσκευής.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία - Συντονισμός Σταματία Ελευθεράτου
Κείμενα - Σενάριο Σταματία Ελευθεράτου
Υποστήριξη Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Εικαστική επιμέλεια – Διάδραση Άγγελος Φλώρος
Ηχητική επιμέλεια Νίκος Γιατράκος
Ηχολήπτες Ιώ Χαλδά, Κωνσταντίνος Λινοξυλάκης
Στούντιο ηχογραφήσεων Basement Productions
Αφήγηση Αλεξάνδρα Παυλίδου, Νίκος Ψαρράς, Χριστόδουλος Στυλιανού
Αφήγηση στα αγγλικά Αλεξάνδρα Παυλίδου, Davydd Cook, Don Morgan Nielsen, Ισαβέλλα Κυριαζή
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη
Μετάφραση κειμένων John Leonard
Επιμέλεια μετάφρασης Λυδία-Αντωνία Τρακατέλλη
Εποπτικό υλικό Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ακρόπολης

Οικογενειακή ψηφιακή ξενάγηση

Μερικά από τα πιο σημαντικά εκθέματα του Μουσείου Ακρόπολης αφηγούνται τις δικές τους μοναδικές ιστορίες σε μια ξενάγηση σχεδιασμένη ειδικά για παιδιά και οικογένειες. Μια ξεχωριστή περιήγηση με ατομικές φορητές συσκευές στους χώρους του Μουσείου, που μετατρέπεται σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι αναζήτησης και γνωριμίας των θησαυρών του.

Συντελεστές
Γενική εποπτεία Δημήτριος Παντερμαλής
Κείμενα - Σενάριο Νίκη Δόλλη, Κατερίνα Διαμαντίδου
Υποστήριξη Ειρήνη Καρρά
Ανάπτυξη εφαρμογής Δημήτρης Γαβρίλης
Εικαστική επιμέλεια - Διάδραση Eternal Optimists
Ηχητική επιμέλεια Νίκος Γιατράκος
Ηχολήπτες Ιώ Χαλδά, Κωνσταντίνος Λινοξυλάκης
Στούντιο ηχογραφήσεων Basement Productions
Αφήγηση Έλενα Δελακούρα
Ρόλοι Χρήστος Θάνος, Μανώλης Γιούργος, Βασίλης Παπαστάθης
Αφήγηση στα αγγλικά Έλενα Δελακούρα
Ρόλοι στα αγγλικά Davydd Cook, Ian Robertson, Βασίλης Παπαστάθης
Σύμβουλος σεναρίου Νίκη Νικονάνου
Επιμέλεια κειμένων Κατερίνα Σέρβη, Σταματία Ελευθεράτου
Μετάφραση κειμένων Νίκη Δόλλη
Επιμέλεια μετάφρασης John Leonard

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

επόμενη ενότητα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου