Συντήρηση αρχαιοτήτων

Κεντρικό μέλημα του Μουσείου Ακρόπολης αποτελεί η συντήρηση και αποκατάσταση των έργων των συλλογών του και της επιτόπιας ανασκαφής, η προληπτική τους συντήρηση μέσω της εξασφάλισης κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών και η παρουσίασή τους στο κοινό με σύγχρονο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό ενθαρρύνει την έρευνα, λαμβάνει μέτρα για την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και εισάγει καινοτόμους τρόπους παρουσίασης των εκθεμάτων.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

επόμενη ενότητα

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου