ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

1. Εισαγωγή

 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την οργάνωση ομαδικής επίσκεψης στο Μουσείο Ακρόπολης.

Ομαδική ορίζεται μια επίσκεψη που πραγματοποιείται από ομάδα που αποτελείται από 16 έως 40 άτομα.

Οι πληροφορίες οργάνωσης ομαδικής επίσκεψης δεν αφορούν στον προγραμματισμό σχολικής επίσκεψης. Πληροφορίες για την οργάνωση σχολικής επίσκεψης θα βρείτε στην ενότητα Μαθητές και εκπαιδευτικοί.

2. Ομαδικές επισκέψεις

 

Για την πραγματοποίηση ομαδικής επίσκεψης από 16 έως 40 ατόμων, η δημιουργία κράτησης είναι υποχρεωτική.

Ομάδες χωρίς κράτηση ενδέχεται να μην εισέλθουν στο Μουσείο λόγω υψηλής επισκεψιμότητας κατά την ημέρα και ώρα επίσκεψής τους.

Ανεξάρτητα από την κράτηση, υπάρχει πιθανότητα αναμονής της ομάδας κατά την είσοδό της στο μουσείο λόγω της υψηλής επισκεψιμότητας.

Το Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Μουσείου αναλαμβάνει την επεξεργασία και διεκπεραίωση των αιτημάτων που δέχεται ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, με σειρά προτεραιότητας.

Για ερωτήσεις που αφορούν στις κρατήσεις, ο διοργανωτής μπορεί να επικοινωνεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected] αναφέροντας με σαφήνεια τα στοιχεία επικοινωνίας του (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email) είτε τηλεφωνικά στο 210 900 09 03 Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00 εκτός από επίσημες αργίες.

Αιτήματα που αποστέλλονται πέραν του ανωτέρω ωραρίου και σε μη εργάσιμες ημέρες, λαμβάνονται υπόψη από την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Με την παραλαβή αιτήματος για κράτηση, το προσωπικό του Τμήματος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Μουσείου επεξεργάζεται, διεκπεραιώνει το αίτημα και ενημερώνει τον αιτούντα/διοργανωτή σχετικά με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα.

Εφόσον το αίτημα μπορεί να ικανοποιηθεί, το Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Μουσείου αποστέλλει ηλεκτρονικά τον κωδικό επιβεβαίωσης της επίσκεψης με σχετικές οδηγίες.

3. Αλλαγή ημερομηνίας ή ώρας επίσκεψης

 

Για αλλαγή στην ημερομηνία ή την ώρα της προγραμματισμένης επίσκεψης είναι υποχρεωτική η επικοινωνία με το Τμήμα Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Μουσείου είτε ηλεκτρονικά στο [email protected] είτε τηλεφωνικά στο 210 900 09 03. Αλλαγές πραγματοποιούνται εφόσον υπάρχει σχετική διαθεσιμότητα.

4. Ακύρωση ομαδικών επισκέψεων και επιστροφές χρημάτων

 

Σε περίπτωση ακύρωσης της επίσκεψης της ομάδας απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση προς το Μουσείο με την αποστολή email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στο 210 900 09 03 και στο 210 900 09 00 εσωτ. 100.

Σύμφωνα με την παρ. ιβ) του άρθρου 3ιβ του ν. 2251/1994 (Α΄ 191) δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης ή δυνατότητα επιστροφής των αντιτίμων εισόδου που αφορούν σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Το Μουσείο δεν αντικαθιστά εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί ή που ο επισκέπτης έχει για οιονδήποτε λόγο πάψει να τα έχει στην κατοχή του.

Στην περίπτωση κατάθεσης εμβάσματος για πολλαπλές επισκέψεις ομάδων, το υπόλοιπο που θα προκύπτει από τις συναλλαγές θα παραμένει διαθέσιμο στην καρτέλα του πελάτη για μελλοντική χρήση.

Για το υπόλοιπο της καρτέλας ολοκληρωμένων συναλλαγών ο υπεύθυνος κράτησης πρέπει να απευθύνεται στο [email protected].

Ο συνοδός/ξεναγός της ομάδας, οφείλει να γνωρίζει και να αναφέρει κατά την συναλλαγή του στο Ταμείο Ομαδικών Εισιτηρίων τον τρόπο πληρωμής, φροντίζοντας ταυτόχρονα να αναφέρει τον κωδικό της κράτησης. Για λόγους κατακύρωσης, μπορεί να ζητηθεί από τους ταμίες του Μουσείου το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του συνοδού.

5. Τιμή ομαδικού εισιτηρίου – Μειωμένη και ελεύθερη είσοδος

 

Το κόστος του ομαδικού εισιτηρίου υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του Μουσείου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα Οργάνωση επίσκεψης.

Για τους δικαιούχους ελεύθερης ή μειωμένης εισόδου, ο συνοδός/ξεναγός της ομάδας οφείλει να επιδεικνύει τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στον ταμία κατά την ημέρα της επίσκεψης και πριν την έκδοση των εισιτηρίων. Πληροφορίες για τους δικαιούχους εκπτώσεων παρέχονται στην ενότητα Οργάνωση επίσκεψης.

Το ομαδικό εισιτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο κατά την αναγραφόμενη ημέρα και ώρα επίσκεψης και εξασφαλίζει στην ομάδα μια είσοδο στην κύρια έκθεση και μια είσοδο στην ανασκαφή του Μουσείου.

Πληροφορίες για τα εισιτήρια των περιοδικών εκθέσεων παρέχονται στην ενότητα Οργάνωση επίσκεψης.

6. Τρόποι πληρωμής

 

Για την πληρωμή και έκδοση των ομαδικών εισιτηρίων το Μουσείο παρέχει τις παρακάτω επιλογές:

  1. Με μετρητά στα ταμεία του Μουσείου για εισιτήρια συνολικής αξίας έως 499,99€ ανά συναλλαγή.
  2. Με κάρτα στα ταμεία του Μουσείου (visa, master, maestro, unionpay) ανεξαρτήτως ποσού.
  3. Μέσω τραπεζικού εμβάσματος*.

Για την αποφυγή λαθών, το τελικό πληρωτέο ποσό πρέπει να επιβεβαιώνεται πάντα μεταξύ του υπαλλήλου έκδοσης εισιτηρίων και του υπεύθυνου συνοδού της ομάδας.

*Η κατάθεση εμβάσματος πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον τρεις με τέσσερις (3-4) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη. Το καταθετήριο αποστέλλεται στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected], [email protected], [email protected].

7. Έκδοση παραστατικών στοιχείων και ενημέρωση καρτέλας πελάτη

 

Τα εισιτήρια του Μουσείου απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Δ14Β 1135920 ΕΞ 2012/3-10-12 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.

Για κάθε συναλλαγή εκδίδεται από τα ταμεία απόδειξη λιανικής πώλησης.

Για την έκδοση τιμολογίου απαιτείται προηγουμένως η πραγματοποίηση κράτησης.

Για το άνοιγμα καρτέλας νέου πελάτη απαιτείται η αποστολή των φορολογικών στοιχείων του πελάτη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected].

Για ενημερώσεις που αφορούν στις χρεώσεις επισκέψεων που έχουν πραγματοποιηθεί τα αιτήματα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

8. Προσέλευση στο Μουσείο

 

Πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους προσέλευσης και αποχώρησης από το Μουσείο παρέχονται στην ενότητα Οργάνωση επίσκεψης.

Οι ομάδες εισέρχονται στο Μουσείο αποκλειστικά από τον διάδρομο ταχείας εισόδου, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει κράτηση.

Η είσοδος της ομάδας στο Μουσείο επιτυγχάνεται μετά την επιβεβαίωση του κωδικού κράτησης για την επαλήθευση της ημερομηνίας και ώρας επίσκεψης από το προσωπικό του Μουσείου.

Σε περίπτωση αργοπορημένης άφιξης δείτε την ενότητα 13. Καθυστέρηση κατά την άφιξη.

9. Είσοδος σε ομάδες ή μέλη ομάδων ΑμεΑ

 

Η είσοδος σε Άτομα με Αναπηρία είναι δωρεάν και για την πρόσβασή τους απαιτείται η προμήθεια ειδικού μηδενικού εισιτηρίου από το ταμείο με τον αριθμό έξι (6) των εκδοτηρίων εισιτηρίων.

Το Μουσείο έχει προβλέψει την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία που επισκέπτονται μεμονωμένα ή ομαδικά το Μουσείο διευκολύνοντας την μετακίνησή τους στο Μουσείο με την κατασκευή διαδρόμων με ανάκλιση (ράμπες εισόδου) για την κυκλοφορία αμαξιδίων, χρήση ανελκυστήρων εσωτερικά στο Μουσείο, τη λειτουργία χώρων προσωπικής υγιεινής σε όλους τους ορόφους, την παροχή προτεραιότητας εισόδου από τον ειδικό διάδρομο ροής επισκεπτών, την τοποθέτηση ειδικών μηχανημάτων επικύρωσης εισιτηρίων.

Πληροφορίες σχετικά με την «Προσβασιμότητα» στο Μουσείου παρέχονται στην ενότητα Οργάνωση επίσκεψης.

10. Χρήση βεστιαρίου και χώρων προσωπικής υγιεινής

 

Το Μουσείο διαθέτει βεστιάριο για τις ομάδες στο ισόγειο του Μουσείου όπου οι επισκέπτες υποχρεούνται να αφήνουν τα σακίδιά τους και τυχόν ογκώδη αντικείμενα.

Σε περίπτωση μεταφοράς υγρών ή ευθραύστων αντικειμένων στο Μουσείο, είναι υποχρεωτική η ενημέρωση του προσωπικού ασφαλείας από τον επισκέπτη ή τον συνοδό της ομάδας.

Το Μουσείο διαθέτει χώρους προσωπικής υγιεινής σε όλους τους ορόφους του εσωτερικά.

11. Προγραμματισμός χρόνου επίσκεψης

 

Ο υπεύθυνος συνοδός της ομάδας οφείλει να υπολογίζει τον χρόνο άφιξης της ομάδας στο Μουσείο, καθώς τόσο οι επισκέπτες όσο και τα υπάρχοντά τους περνούν υποχρεωτικά από το σύστημα ελέγχου X-Ray.

Αποσκευές και μεγάλα αντικείμενα παραμένουν υποχρεωτικά στο βεστιάριο ομάδων γι' αυτό συνιστάται στους επισκέπτες να αποφεύγουν την μεταφορά μεγάλων αποσκευών.

12. Επίσκεψη στην ανασκαφή του Μουσείου

 

Εφόσον η επίσκεψη στην ανασκαφή του Μουσείου περιλαμβάνεται στην επίσκεψη της ομάδας, απαιτείται προσεκτική διαχείριση του χρόνου παραμονής της ομάδας στους εσωτερικούς χώρους του Μουσείου.

Πρόσβαση της ομάδας στην ανασκαφή επιτυγχάνεται μέσω της επικύρωσης του ομαδικού εισιτηρίου στα ακυρωτικά μηχανήματα στην είσοδο της ανασκαφής.

Ο συνοδός/ξεναγός της ομάδας οφείλει να διευκολύνει τα μέλη της ομάδας να εισέλθουν στην ανασκαφή με το αντίστοιχο εισιτήριο και στη συνέχεια να αποχωρήσει αν επιθυμεί.

Σε περίπτωση που ο συνοδός αναχωρήσει πρόωρα με το ομαδικό εισιτήριο, το Μουσείο δεν φέρει καμία ευθύνη για την άρνηση εισόδου των μελών της ομάδας στην ανασκαφή ή σε χώρους όπου απαιτείται η επίδειξη αυτού.

Το ωράριο λειτουργίας της ανασκαφής διαφοροποιείται ως προς το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την χειμερινή περίοδο, λόγω των καιρικών φαινομένων. Οι συνοδοί των ομάδων, οφείλουν να γνωρίζουν, να ενημερώνουν και να διευκολύνουν τα μέλη τους σχετικά. Πληροφορίες σχετικά με την ανασκαφή παρέχονται στην ενότητα Οργάνωση επίσκεψης.

13. Καθυστέρηση κατά την άφιξη

 

Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης της ομάδας πέραν της μισής ώρας από το προγραμματισμένο ραντεβού, απαιτείται ενημέρωση του Μουσείου μέσω email στο [email protected] ή τηλεφωνικά στα τηλ. 210 900 09 03 / 210 900 09 00 εσωτ. 100 με αναφορά στον κωδικό κράτησης της ομάδας.

Κατά την αργοπορημένη άφιξη της ομάδας στο Μουσείο, ο υπεύθυνος συνοδός συνεννοείται με τον συντονιστή του Τμήματος Υποδοχής και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών του Μουσείου για την έγκριση της ακριβούς ώρας εισόδου.

Η ομάδας παραμένει εκτός Μουσείου μέχρι την λήψη έγκρισης εισόδου της.

14. Υποχρεώσεις Συνοδού/Ξεναγού ομάδας

 

Ο συνοδός/ξεναγός της ομάδας οφείλει:

  • Να διευκολύνει την είσοδο των μελών της ομάδας κατά την είσοδο τους σε όλους τους εκθεσιακούς χώρους μέχρι την ολοκλήρωση της επίσκεψης.
  • Να επιδεικνύει το ομαδικό εισιτήριο οποτεδήποτε του ζητηθεί από το προσωπικό του Μουσείου.
  • Να γνωρίζει και να ενημερώνει τα μέλη της ομάδας για τον διαθέσιμο χρόνο παραμονής τους στους χώρους του Μουσείου.
  • Να φροντίζει για την έκδοση των εισιτηρίων προσκομίζοντας στα ταμεία με την ένδειξη «ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» τον κωδικό κράτησης και τα αντίστοιχα αποδεικτικά σε περίπτωση δικαιούχων μειωμένων αντιτίμων εισόδου.
  • Να επιβεβαιώνει το τελικό πληρωτέο ποσό με τον υπάλληλο έκδοσης των εισιτηρίων.

Η πληρωμή των εισιτηρίων μπορεί να πραγματοποιηθεί στα ταμεία (με μετρητά ή κάρτα) μέχρι και δέκα (10) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα επίσκεψης της ομάδας.

15. Ξεναγήσεις και ξεναγοί

 

Το Μουσείο δε διαθέτει ξεναγούς για την ξενάγηση των επισκεπτών του. Για όσους επιθυμούν να λάβουν τις υπηρεσίες ξεναγού μπορούν να απευθυνθούν στο [email protected] ή στο 210 322 00 90.

Σε περίπτωση που μια ομάδα επισκέπτεται το Μουσείο με ξεναγό, πρέπει να γνωρίζει πως το Μουσείο απαιτεί από όλους τους ξεναγούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους χώρους του να είναι κάτοχοι της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το Υπουργείο Τουρισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και να το επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται από το προσωπικό του Μουσείου.

Με την επίδειξη της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οι ξεναγοί δικαιούνται την έκδοση εισιτηρίου ελεύθερης εισόδου.

Για την παροχή άδειας ξενάγησης στο Μουσείο σε εκπαιδευτικό ή σε αρχαιολόγο, απαιτείται η αποστολή αιτήματος στο [email protected].

Για την καλύτερη ποιότητα ξενάγησης λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών, το Μουσείο συνιστά τη χρήση ακουστικών. Για την αποφυγή συνωστισμού εσωτερικά στους χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών, προτείνεται η διανομή των ακουστικών στα μέλη της ομάδας να πραγματοποιείται εξωτερικά του Μουσείου.

Οι ξεναγήσεις ομάδων πραγματοποιούνται κατόπιν ιδιωτικής πρωτοβουλίας από πιστοποιημένους ξεναγούς. Το Μουσείο δε φέρει καμία ευθύνη για τη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών από τρίτους.

16. Έκτακτη εκκένωση Μουσείου

 

Σε περίπτωση έκτακτης εκκένωσης του Μουσείου και για την ασφαλή απομάκρυνση των επισκεπτών από τους χώρους του, οι επισκέπτες οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες του προσωπικού και να συμμορφώνονται με αυτές χωρίς αντιρρήσεις ή/και καθυστερήσεις.

17. Επισκέψεις εκτός ωραρίου λειτουργίας και εκδηλώσεις

 

Το Μουσείο δέχεται και επεξεργάζεται αιτήματα ομάδων και σε ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του. Πληροφορίες παρέχονται στην ενότητα Φιλοξενία εκδηλώσεων.

Επικοινωνία:
email: [email protected] | τηλ.: 210 900 09 61

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου