ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

18/04/2011

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που βρίσκονται στο κτίριο του Μουσείου Ακρόπολης, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Αθήνα.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής την 16/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών), στο κτίριο Διοίκησης του Μουσείου (Κτίριο Βάιλερ), 1ος όροφος.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διαγωνισμού