ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

31/07/2018

Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τις προτάσεις τους υπόψιν του Εμπορικού Τμήματος, στο γραφείο πρωτοκόλλου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 11742 Αθήνα, στο ισόγειο του κτηρίου Weiler (Bάιλερ) καθημερινές 08:30 - 14:00. Οι προτάσεις θα κατατίθενται από 1/9/2018 έως 28/9/2018.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Φόρμα Οικονομικής Προσφοράς
Αίτηση Παραχώρησης Φωτογραφίας από το Μουσείο
Συσκευασία δειγμάτων και επιστροφή δειγμάτων
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ) ΕΙ∆ΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙ∆Η ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ