ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

22/03/2019

To Μουσείο Ακρόπολης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους – παραλήπτες της παρούσας πρόσκλησης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την άσκηση κατά παραχώρηση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου του Μουσείου Ακρόπολης.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 17 Απριλίου 2019, ώρα 09:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος