Έγκριση δυνατότητας υποκατάστασης δικαιολογητικού του άρθρου 9 παρ. 1 περ. ΙΕ΄ της από 19.3.2019 υπ’ αριθμ. 2469/22.3.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων...

12/04/2019

Έγκριση δυνατότητας υποκατάστασης δικαιολογητικού του άρθρου 9 παρ. 1 περ. ΙΕ΄ της από 19.3.2019 υπ’ αριθμ. 2469/22.3.2019 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών λειτουργίας και διαχείρισης χώρων εστίασης και αναψυχής (αναψυκτήριο και εστιατόριο) του Μουσείου Ακρόπολης.

Σχετικά αρχεία:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ