Άφιξη του Dr. Salvatore Lo Sicco για τα μάρμαρα του Παρθενώνα

07/08/2014

Ο Dr. Salvatore Lo Sicco, λέκτορας του Πανεπιστημίου του Southampton, είναι καθ’ οδόν με το ποδήλατό του καλύπτοντας τα 3.200 χιλιόμετρα από το Λονδίνο στην Αθήνα, για να στηρίξει συμβολικά το αίτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Η άφιξή του αναμένεται το Σάββατο 9 Αυγούστου 2014, στις 10 π.μ., στην είσοδο του Μουσείου Ακρόπολης.